Jak fungují půjčky se zástavou nemovitosti

Napadlo vás někdy vzít si půjčku? Většina bank požaduje zástavu ve formě nemovitosti. Jaká úskalí jsou s tímto druhem půjčky spojená? Odpověď je vcelku domyslitelná a jasná. V případě nesplácení měsíčních splátek se můžete se svým rodinným domkem rozloučit. Proč i přes toto riziko patří půjčky se zástavou nemovitostí k těm nejoblíbenějším?

Základní pilíře zástavního práva

Chcete financovat koupi nemovitosti hypotékou? Pak byste se měli seznámit alespoň se základy zástavního práva. To pro vás bude totiž v této situaci stěžejní. Účelem a smyslem zástavního práva obecně, je to, aby potencionální dlužník uhradil svůj závazek vůči věřiteli. A k pojištění této situace slouží právě zástava nejčastěji ve formě nemovitosti. Pokud dlužník svůj závazek neuhradí, může se věřitel (v tomto případě banka nebo nebankovní instituce, se kterou jste půjčku se zástavou nemovitostí uzavřeli) domáhat uspokojení své pohledávky třeba prodejem zastavené nemovitosti.

Co všechno lze zastavit?

Zastavit v první řadě můžete stávající nemovitost, kterou hodláte po např. postavení nového rodinného domku prodat. Touto nemovitostí může být byt, rodinný dům, ale i chata nebo rekreační chalupa. Zastavit můžete také nemovitost, která se nachází ve vlastnictví třetí osoby, kterou může být například manžel/manželka, rodiče nebo děti. Zástava nemovitosti se může týkat také kupované nebo rozestavěné nemovitosti.

Jaké doklady potřebujete při žádosti o půjčku se zástavou nemovitosti?

Ať již žádáte o půjčku nebo hypotéku banku, či nebankovní instituci, nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), výpis z katastru nemovitosti, snímky katastrální mapy, znalecký posudek týkající se ceny nemovitosti, kupní, darovací nebo jiný dokument dokládající vaše právo k zastavované nemovitosti a pojistnou smlouvu na tuto nemovitost.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *